WIJKOVERLEG
&
WIJK-IDEE-TEAM
RIJSOORD

Beeldkwaliteit Nieuw Reijerwaard.

beeldkwaliteitplan NR 1

Leden van het Wijkoverleg hebben handtekeningen gezet onder het bezwaar en beroep (tegen het het inpassingsplan Nieuw Reijerwaard bij de Raad van State)  wat aangetekend is door o.a. het  Nieuw Reijerwaard comité. De zitting bij de Raad van State heeft op vrijdag 20 september j.l. plaats gevonden. Er is een uitspraak gedaan, die luidt globaal als volgt: De Raad van State heeft vandaag uitspraak gedaan in de voorlopige voorziening en heeft bepaald dat het inpassingsplan weliswaar is geschorst, maar dat tegelijkertijd een voorlopige voorziening is getroffen op grond waarvan de geplande werkzaamheden doorgang kunnen vinden. 

De gehele tekst staat op
http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=75923&summary_only=&q=Uitspraak+201306769%2F2%2FR6